Kontakt

Kontaktpersoner:

Ordförande: Anthony Björklund
Telefon: 073-366 16 67
E-post: thonybj_1@hotmail.com

 

Vice ordförande: Joakim Helmersson
Telefon: 070-853 08 26
E-post: joakim_helmersson@hotmail.com

Webbmaster: Amina Siira
Telefon: 070-526 83 24
E-post: amina.siira@gmail.com

Adress: TerrarieSällskapet i Östergötland
Gustavsviksvägen 2 A
591 73 Motala

Bankgiro
5767-2008

En av sveriges äldsta reptilföreningar