Föreningen

Vad är TSiÖ?
TSiÖ är en förening bestående av människor som har det gemensamma intresset av ormar, ödlor, grodor, sköldpaddor, spindlar och andra djur som kan hållas i terrarium.

TSiÖ betyder TerrarieSällskapet i Östergötland och samlar intresserade medlemmar från Östergötland och kringliggande län. Att vara medlem i TSiÖ innebär att man har möjlighet att lära känna personer med likasinnat intresse som man kan ha kontakt med och få eller ge tips och råd när det gäller dessa speciella husdjur. Det finns allt från nybörjare till mycket kunniga medlemmar i föreningen. Alla är lika välkomna i föreningen oavsett kunskap.

Föreningen innehar både medlemmar med fältintresse (ute i skog och mark) och medlemmar som intresserar sig för terrariehållning av djur.

Vår verksamhet baserar sig i huvudsak på:

  • Medlemsmöten
  • Utställningar och exkursioner
  • Resor till utställningar, expon, tropicarier, etc.

En av sveriges äldsta reptilföreningar