Medlemsavgift 2017

Glöm inte att betala in medlemsavgiften senast den 24 februari!

För att bli medlem i TSiÖ, betala in 200:- per person till BankGiro: 5767-2008, TerrarieSällskapet i Östergötland.

Glöm inte att skriva ert namn och även adress, mailadress och eventuellt telefonnummer om ni är nya medlemmar

Välkommen som medlem i TSiÖ!

Förslag på aktiviteter inför 2017

Passa på att komma med förslag till föreningen!

Innan årsmötet får ni medlemmar gärna skicka förslag till styrelsen på vad ni vill hitta på det kommande året. Det kan vara att besöka mässor, tropikhus, djurpark eller bara att ses för att umgås.
Är det något mer ni medlemmar vill ha ut av att vara med i föreningen?
Är det något ni saknar? Något ni önskar att göra?
Passa på att komma med idéer!

Maila dem till Maya innan den 15 februari.